کاربردهاي مختلف سنگ :
از سنگ مي توان براي تيز کردن انواع تبر و تيشه و قيچي و ... استفاده کرد. همچنين اسم ديگر اين سنگ (سنگ نفت) است مي توان اين سنگ را هم در آب مرطوب کرد و استفاده کرد و براي کارهاي غير خانگي نيز مي توان با روغن يا نفت سنگ را آغشته کرد و استفاده کرد . همچنين براي از بين بردن تيزي لبه شيشه نيز مي توان اين سنگ را با نفت آغشته کرد و روي لبه شيشه کشيد تا تيزي و برندگي آن از بين برود.
 

 

کلیه حقوق این سایت محفوظ است  - Design By A i l a N - Power By SayaSang.Com